Previsió
Metereològica

Data i hora oficials:
14:50 - 22/10/2020

Ajuntament de Borredā

Comparteix:       Enviar:   Imprimir:  

Ajuntament de Borredā - PROCESSIONĀRIA

13-09-2016

Borredà, 13 de setembre de 2016 

Hble. Sra. Consellera,
 
En Joan Roma i Cunill, Alcalde – President de l’Ajuntament de Borredà ( Berguedà )
 
EXPOSA
 
Que ja l’any passat fou un any especialment dur pels boscos de la comarca del Berguedà en quan a proliferació de l’eruga processionària, convertint-se en una autèntica plaga. Era lògic l’empitjorament de la situació, aquest any, davant unes condicions extraordinàriament
favorables per aquesta espècie, de manera que el passat mes d’abril li vaig reiterar la necessitat d’actuar de forma urgent i contundent sobre el territori afectat.
 
El mateix va demanar el Grup Socialista en el Parlament de Catalunya, i em consten també, altres entitats i associacions del territori.
 
Segons els tècnics en la matèria, el cicle d’enguany, es produirà a la tardor. Es a dir, dintre de molt poques setmanes, per la qual cosa li
 
RECORDA
 
Els compromisos presos per vostè mateixa, i altres responsables del Departament, en el sentit de procedir a una fumigació de les principals àrees afectades. En aquest punt segurament diferirem en quan a les superfícies necessitades de fumigació. Amb tot considero que han de ser els tècnics els que avaluïn el territori a actuar, demanant-li, això sí un esforç pressupostari per arribar al màxim d’indrets possibles de la comarca.
 
A l’espera de sigui atesa aquesta petició, ja coneguda i reiterada en anteriors escrits, aprofito per a saludar-la molt cordialment.
 
Borredà, 12 de setembre de 2016.
 
L’Alcalde – President
 
Joan Roma i Cunill
 

A L’HONORABLE SRA CONSELLERA DEL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ – GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Vols rebre els titulars, l'agenda d'activitats i els anuncis oficials a la teva bùstia de correu? Apunta't-hi

Ajuntament de Borredā

CIF: P0802400B

Plaįa Major, 14

93 823 91 51

E-Mail: borreda@diba.cat

Amb la col·laboració de